bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć:

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia POLITES przy ul. Dworcowej 19/205 w Szczecinie,
  • listownie pod adresem Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin,
  • faksem pod numerem 91 450 11 46,
  • pocztą elektroniczną pod adresem biuro@polites.org.pl.

Wniosek ustny można złożyć przy ulicy Dworcowej 19/205 w Szczecinie lub pod numerem telefonu 91 450 11 46.

Warunki ponownego wykorzystywania i procedura odwoławcza w ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej:

Informacje publiczne znajdujące się w Stowarzyszeniu POLITES można wykorzystywać bez warunków i opłat.

Zgodnie z art. 23h ust. 1 pkt 4 podajemy środki prawne w przypadku odmowy udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania lub nałożenia warunków i opłat.

Zgodnie z art. 23 g ust. 8 i 9 odmowa udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania może nastąpić jeżeli:

1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,

2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,

3) opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W takim wypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Stowarzyszenie POLITES może przedstawić ofertę zawierającą warunki i/lub opłatę - w takim przypadku w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty można złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Po rozpatrzeniu sprzeciwu wydana zostaje decyzja nakładająca warunki i/lub opłatę.

W takim wypadku można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Opublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 17.02.2012
Podpisał: Wojciech Spychała
Dokument z dnia: 15.01.2010
Dokument oglądany razy: 3 294