bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

W roku 2010

Dotacja w wysokości 173 881,00 PLN przyznana na realizację projektu "Jestem więc zmieniam!" na podstawie umowy nr 655 podpisanej w dniu 14.08.2010 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Dotacja w wysokości 60 000,00 PLN przyznana na prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie na podstawie aneksu do umowy BOP/S/AW/3026/14/2009 podpisanego w dniu 17.02.2010 z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 11 010,00 EUR przyznana na realizację projektu "Jestem, więc zmieniam!" na podstawie umowy nr 51/22/2009 podpisanej w dniu 22.03.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".


Dotacja w wysokości 4 820,00 EUR przyznana na realizację projektu "Culturalearn: briding culture over the Dniestr" na podstawie umowy nr 21/208/2009 podpisanej w dniu 22.03.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".


Dotacja w wysokości 5 880,00 EUR przyznana na realizację projektu "Culturalearn: briding culture over the Dniestr" na podstawie umowy nr 21/208/2009 podpisanej w dniu 22.03.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".


Dotacja w wysokości 18 000,00 PLN przyznana na prowadzenie Programu Starszy Brat Starsza Siostra w Szczecinie na podstawie umowy nr WZiPS-V/WP/23/2010 podpisanej w dniu 12.04.2010 z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 15 000,00 PLN przyznana na realizację zadania publicznego "Do aktywnych świat należy" na podstawie umowy nr WKEiS/II/MS/D/4/10 podpisanej w dniu 12.05.2010 z Województwem Zachodniopomorskim.


Dotacja w wysokości 13 562,30 EUR przyznana na realizację projektu "Training Course on Creativity" na podstawie umowy nr 43/13/2010 podpisanej w dniu 25.05.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".


Dotacja w wysokości 7 961,60 EUR przyznana na realizację projektu "Seria szkoleń i innych działań regionalnych podnoszących wiedzę nt. projektu w Programie Młodzież w działaniu w województwie zachodniopomorskim" na podstawie umowy nr TCP/132/2009 podpisanej w dniu 30.06.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".


Dotacja w wysokości 13 600,00 PLN przyznana na wsparcie zadania publicznego pn. "Study Tours to Poland" na podstawie umowy nr BOP/AI/30/26/27/2010 podpisanej w dniu 23.07.2010 z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 7 932,13 EUR przyznana na realizację projektu "Seria szkoleń i innych działań regionalnych podnoszących wiedzę nt. projektu w Programie Młodzież w działaniu w województwie lubuskim" na podstawie umowy nr TCP/11/2010 podpisanej w dniu 01.09.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".


Dotacja w wysokości 6 065,00 EUR przyznana grupie nieformalnej Wolontariusze POLITESU na realizację projektu "Dom zabaw i zabawek" na podstawie umowy nr 12/238/2010 podpisanej w dniu 06.09.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".


Dotacja w wysokości 16 050,00 PLN przyznana na realizację zadania "Szczeciński Inkubator Organizacji Pozarządowych - Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli"  na podstawie umowy nr BOP/JG/3026/37/2010 podpisanej w dniu 27.09.2010 z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 6 527,00 EUR przyznana grupie nieformalnej Kolorowy przekaz na realizację projektu "Graffiti bez granic" na podstawie umowy nr 11/272/2010 podpisanej w dniu 18.10.2010 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją "Programu Młodzież w działaniu".
Opublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 28.01.2016
Podpisał: Wojciech Spychała
Dokument z dnia: 16.01.2010
Dokument oglądany razy: 4 197