bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarząd

Zgodnie z § 25 Statutu Stowarzyszenia POLITES do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu

4) opracowanie sprawozdań, bilansu finansowego i budżetu,

5) zwoływanie walnych zebrań,

6) podejmowanie uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia

7) podejmowanie uchwał co do obrotu ruchomościami i nieruchomościami,

8) administrowanie majątkiem Stowarzyszenia

9) przyjmowanie członków, ich wykluczanie, jak też udzielanie im upomnienia,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich,

11) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania środków dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


W skład Zarządu wchodzą:

Anna Graczyk- Osowska - Prezes,

Jakub Sztombka - Wiceprezes,

Wojciech Spychała - Sekretarz,

Ewelina Putresza - Skarbnik.Opublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 17.05.2016
Podpisał: Wojciech Spychała
Dokument z dnia: 15.01.2010
Dokument oglądany razy: 4 338