bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

w roku 2015

Dotacja w wysokości 80 000,00 PLN przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" na podstawie aneksu nr 3 do umowy nr CRU 0000301/2015 z dnia 16.01.2015 podpisanego z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 15 843,00 EUR przyznana na realizację projektu "PROJECT MANAGEMENT TC" na podstawie umowy nr 2014-3-PL01-KA105-013550 podpisanej w dniu 03.03.2015 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 31 866,67 EUR przyznana na realizację projektu "The active are living more attractive 4" na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA105-014349 podpisanej w dniu 11.06.2015 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 39 918,34 EUR przyznana na realizację projektu "The active are living more attractive 4 - Eastern Partnership" na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA105-014305 podpisanej w dniu 11.06.2015 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 7 000,00 PLN przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie programu Starszy Brat Starsza Siostra w Szczecinie jako kompleksowej działalności mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" na podstawie umowy nr CRU 15/0002472 z dnia 17.06.2015 podpisanego z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 15 520,00 EUR przyznana na realizację projektu "Multi Kulti" na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA105-014135 podpisanej w dniu 26.06.2015 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 36 621,67 EUR przyznana na realizację projektu "The active are living more attractive 5A" na podstawie umowy nr 2015-2-PL01-KA105-017658 podpisanej w dniu 10.08.2015 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.
Opublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Wojciech Spychała
Dokument z dnia: 14.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 341