bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

w roku 2014

Dotacja  wysokości 60 000,00 PLN przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" na podstawie aneksu nr 6 do umowy nr CRU 12/0000764 z dnia 20.12.2013 podpisanego z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 42 450,00 PLN przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Inkubator dla Organizacji Pozarządowych i Aktywnych Obywateli" na podstawie aneksu nr 8 do umowy nr CRU 10/0004517 z dnia 02.01.2014 podpisanego z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 33 100,00 PLN przyznana na realizację projektu „Seniorzy po sąsiedzku" na podstawie umowy nr 5207/2014/ASOS podpisanej w dniu 15.05.2014 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.


Dotacja w wysokości 7 580,00 PLN przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Study Tours to Poland" na podstawie umowy nr CRU 14/0002211 z dnia 09.06.2014 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 7 000,00 PLN przyznana na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Programu "Starszy Brat - Starsza Siostra" w Szczecinie jako kompleksowej działalności mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" na podstawie umowy nr CRU 14/0002753 z dnia 09.07.2014 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.


Dotacja w wysokości 17 181,00 EUR przyznana na realizację projektu "TC Creativity" na podstawie umowy nr 2014-1-PL01-KA105-001947 podpisanej w dniu 20.08.2014 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 15 843,00 EUR przyznana na realizację projektu "LEADERSHIP TC" na podstawie umowy nr 2014-1-PL01-KA105-001967 podpisanej w dniu 20.08.2014 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 13 630,00 EUR przyznana na realizację projektu "MultiKulti" na podstawie umowy nr 2014-1-PL01-KA105-001958 podpisanej w dniu 23.08.2014 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 9 990,59 PLN przyznana na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: "Profesjonalizacja i rozszerzenie Zachodniopomorskiej Sieci Centrów Wolontariatu" na podstawie umowy nr WWS/24/14 z dnia 30.09.2014 podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim.


Dotacja w wysokości 36 460,00 EUR przyznana na realizację projektu "Active are living more attractive 3" na podstawie umowy nr 2014-2-PL01-KA105-003149 podpisanej w dniu 23.10.2014 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 18 150,00 EUR przyznana na realizację projektu "The active are living more attractive 3 - Eastern Partnership" na podstawie umowy nr 2014-2-PL01-KA105-003157 podpisanej w dniu 23.10.2014 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+.


Dotacja w wysokości 165 502,00 PLN przyznana na realizację projektu „Od sieci do współpracy" na podstawie umowy nr UDA-POKL-05.04.02-00-H82/14-00 podpisanej w dniu 07.11.2014 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.


Dotacja w wysokości 4 500,00 PLN przyznana na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja żywej biblioteki wolontariatu - popularny wolontariat" na podstawie umowy nr WWS/39/14 z dnia 28.11.2014 podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim.
Opublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 29.12.2016
Podpisał: Wojciech Spychała
Dokument z dnia: 08.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 002