bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarząd

Zgodnie z § 23 statutu posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu wchodzą:

Anna Graczyk- Osowska - Prezes Zarządu
(e-mail: graczyk.anna@gmail.com, tel.: 785 937 136)

Jakub Sztombka - Wiceprezes Zarządu
(e-mail: jakub.sztombka@hotmail.com, tel.: 600 218 772)

Wojciech Spychała - Sekretarz Zarządu
(e-mail: wspychala@gmail.com, tel.: 503 807 004)

Ewelina Putresza - Skarbnik Zarządu
(e-mail: ewe.woloszyk@gmail.com, tel.: 504 978 515)Opublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 26.07.2017
Podpisał: Wojciech Spychala
Dokument z dnia: 28.02.2010
Dokument oglądany razy: 4 384