bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komisja Rewizyjna

Zgodnie z § 27 Statutu Stowarzyszenia POLITES Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.


Zgodnie z § 28 Statutu Stowarzyszenia POLITES do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1) kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu i wyników działalności gospodarczej, o ile takowa jest prowadzona,

2) kontrola działalności, opiniowanie planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych wniosków walnemu zebraniu członków,

3) inicjowanie nadzwyczajnych zebrań członków.


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

Przemysław Landowski -  Przewodniczący

Sławomir Muzioł,

Kalina Kukiełko-Rogozińska.Opublikował: Wojciech Spychala
Publikacja dnia: 12.07.2018
Podpisał: Wojciech Spychała
Dokument z dnia: 15.01.2010
Dokument oglądany razy: 4 288